Balterio Caramel / Sàn gỗ màu sắc Caramen cổ điển
Sàn gỗ Bỉ Caramel nói lên màu sắc tựa như tên gọi hấp dẫn một cách đặc biệt. Phong cách sàn gỗ cổ điển em dịu thanh khiết được thể hiện rõ cho dòng sản phẩm này.