Balterio Chocolate / Phong thái phiêu lưu đầy hương vị
Một phong cách sàn gỗ mang đậm hương vị được thể hiện tại sản phẩm sàn gỗ Bỉ Balterio Chocolate .Phong thái phiêu lưu mang cả thể giới thính giác từ thị giác dễ dàng được cảm nhận