Balterio Dark / Sàn gỗ phong cách vĩ đại
Sàn gỗ Bỉ Balterio Dark phong cách sàn gỗ có màu tối đậm nét vững chắc cho dòng sản phẩm cao cấp đến từ Bỉ .Sàn gỗ phong cách vĩ đại